Permanente vorming

Geachte confrater Vriendelijke reminder om nazicht te doen van uw puntenkaart permanente vorming 2022-2023 (via https://opleidingsinstituut.advocaat.be/). Indien niet alle door u gevolgde opleidingen (gevolgd t.e.m. 31.08.2023) zijn toegekend, zal u…

Nieuwsbericht Algemene Vergadering 21/09/2023

Geachte confrater, De voorafgaande sessies aan de Algemene Vergadering zijn volgeboekt. Mocht u nog niet ingeschreven zijn dan kan u nog inschrijven voor de Algemene Vergadering (17u-18u) en de aansluitende…

EEN MEMORABELE KLIMAATZAAK VAN ZES JONGEREN

EEN MEMORABELE KLIMAATZAAK VAN ZES JONGEREN Op 27 september 2023 wordt voor de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) de zaak Duarte Agostinho…

70 jaar EVRM

Op 03 september 1953 trad het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens in werking. Het verdrag verdedigt de gemeenschappelijke Europese waarden voor omzeggens 700 miljoen mensen. In bijlage…

Openingszitting van het Hof

Op 01 september 2023 zal de de plechtige openingszitting van het Hof van beroep Gent plaatsvinden in de Aula van de universiteit Gent met eedaflegging van de kandidaat advocaat stagiairs…

Openingsuren tijdens gerechtelijke vakantie

Openingsuren tijdens de gerechtelijke vakantie Het baliesecretariaat zal vanaf maandag 3 juli t.e.m. vrijdag 11 augustus 2023 enkel geopend zijn in de voormiddag vanaf 09.00u tot 12.30u. Onze koffielounge sluit vanaf…